Dôvod kontumácie: (nenastúpenie na stretnutie domáci). DEPORTIVO Žilina - za nenastúpenie na stretnutie DEPORTIVO Žilina - EUNICA Futsal Team sa trestá pokarhaním a disciplinárnym poplatkom 20€. Poplatok za prejednanie 7€ spolu s disc. poplatkom uhradiť do 13.3.2020.

Doporučenia

Musíš byť prihlásený aby si mohol doporučiť tento obsah.Nástenka


Diváci

Zúčastnia sa: zatiaľ žiadne osoby.
Nezúčastnia sa: zatiaľ žiadne osoby.
Možno sa zúčastnia: zatiaľ žiadne osoby.