Karol Čepec

Vek: 41, pískaných zápasov: 31.
Matúš Markus

Vek: 25, pískaných zápasov: 2.
Štefan Mitúch

Vek: 39, pískaných zápasov: 6.
Stanislav Nemček

Vek: 2021, pískaných zápasov: 1.
Pavel Papaj

Vek: 66, pískaných zápasov: 31.