Karol Čepec

Vek: 42, pískaných zápasov: 54.
Matúš Markus

Vek: 26, pískaných zápasov: 2.
Štefan Mitúch

Vek: 40, pískaných zápasov: 8.
Ján Nemček

Vek: 46, pískaných zápasov: 6.
Stanislav Nemček

Vek: 2022, pískaných zápasov: 4.
Pavel Papaj

Vek: 67, pískaných zápasov: 54.